logo

OVIMEX s.r.o. IČO: 62029151 DIČ: CZ62029151
538 03  Hošťalovice 33
Web: www.ovimex.cz, mail info@ovimex.cz
telefon 602 492 520, telefon 775 750 520

 • Metanolový palivový článek

  Metanolové palivové články zajišťují dodávku elektrického proudu do nejrůznějších přístrojů na místech, kde běžně není k dispozici připojení na elektrickou síť.
  Jedná se o bezpečný, bezhlučný, nevypátratelný a ekologický zdroj elektrického proudu pro všeobecné použití …

 • Edustak Junior

  EDUSTAK JUNIOR jsou vodíkové palivové články navržené firmou Horizon Fuel Cell Technologies na základě poptávky po palivových článcích od vědců, pedagogů a dalších odborníků.
  EDUSTAK JUNIOR je plně modulární, může se používat v sestavě jednoho až deseti prvků podle toho, jaké je požadované napětí …

 • Trubkové kolektory

  Solární zařízení může zajistit celkové zásobování domácnosti TUV a ještě podpořit její stávající vytápění. Také v průmyslu je solární energie využitelná např. pro přípravu procesního tepla. Dokonce lze solárním teplem vytápět prostřednictvím místní sítě i celou vesnici. Zde se uplatní solární zařízení s rozvodnou sítí jako lokální elektrárna …

 • Ostrovní systémy (off-grid)

  Ostrovní provoz se využívá zejména na odlehlých místech, kam nevede elektrické vedení, nebo by zde zavedení elektrické přípojky bylo komplikované a ekonomicky náročné – často náročnější než pořízení samotné mini elektrárny – případně v mobilních instalacích … (samoty, rodinné domky mimo inženýrské sítě, chalupy, karavany, jachty, horské chaty apod.).

Firma OVIMEX s.r.o.

Firma Ovimex s.r.o. byla založená počátkem roku 2012 jako specializovaná firma v oblasti dovozů technologií obnovitelných zdrojů energií.

Jsme obchodním partnerem firem produkujících technicky vyzrálé a sériově vyráběné palivové články na metanol a na vodík. A těch v Evropě není mnoho. Všeobecně se tržnímu segmentu palivových článků přikládá velká budoucnost, protože na základě zkušeností s následky havárie atomové elektrárny ve Fukušimě v Japonsku ustupují některé evropské státy od budování dalších bloků jaderných elektráren, přičemž je některé země na svém území nemají vůbec, např. Rakousko. A když současná koaliční vláda v Německu, 03/2012, prohlásí, že chce do roku 2022 odstavit všechny své stávající jaderné reaktory vyrábějící elektrickou energie a některé z nich i teplo na komerčním základě, nastal v této branži poprask. Všichni se ohlížejí po tom, jak a čím chybějící kapacity ve výrobě elektrické energie nahradit? Reaktory, ve kterých probíhá řízená termonukleární reakce a z nichž se obecně touto reakcí získává více energie než se do reakce vloží, se stále nacházejí v pokusném či vývojovém stádiu a odhaduje se, že to bude ještě asi 50 let trvat než se celá záležitost technicky dořeší a jaderné elektrárny pracující na tomto principu budou připojeny na elektrickou síť.

Energií větru?

Ta je závislá na počasí, větrné parky na severu kontinentu v Německu, Dánsku i jinde produkují energii pouze v určitých obdobích a ještě tím ohrožují dálkové trasy elektrických rozvodných sítí, které nejsou schopné přenést nárazově vyrobenou elektrickou energii spolehlivě ke spotřebitelům. Navíc jsou větrné elektrárny drahé.

Sluneční energií?

Ta je také závislá na počasí, fotovoltaické panely však zabírají často zemědělsky využitelnou plochu a navíc je tu stále problém s poměrně nízkou účinností této přeměny energie.

Energii z organických substancí?

Plyn v nich vyrobený nemá konstantní složení, jeho produkce není rovnoměrná a bioplynová zařízení jsou relativně drahá nehledě na to, že nikdo nechce, aby stály v jeho sousedství.

Jak to tedy řešit?

Perpetuum mobile neexistuje. Elektrické energie bude dostatek, až bude spolehlivě zvládnutá řízená termonukleární energie. Potom bude mít veškeré lidstvo dostatek energie po všechny časy. Ale co nyní? Stačí se však podívat do Internetu, kde je publikováno řada článků o tom, že by palivové články mohly být do budoucna nástrojem výroby energie tak zvaným decentralizovaným způsobem, kde si bude každý spotřebitel vyrábět doma vlastní elektrickou energii.

Palivem bude v těchto případech zemní plyn, jehož zásoby se všeobecně odhadují na 100 let. A proto a za tímto účelem vznikla firma Ovimex s.r.o. Kromě tradičních záložních zdrojů elektrické energie prodáváme palivové články poháněné kapalným metanolem o výkonech od 25 W do 850 W, inteligentní palivový článek poháněný plynným vodíkem o výkonu 300 W, přičemž se jeho výkon může znásobit použitím více paralelně zapojených jednotek. Uvedené palivové články jsou určené také pro použití v ostrovních systémech, což bude zajímavé i pro architekty a investory, kteří navrhují stavby na místech, kde není k dispozici běžná rozvodná elektrická síť.