logo

OVIMEX s.r.o. IČO: 62029151 DIČ: CZ62029151
538 03  Hošťalovice 33
Web: www.ovimex.cz, mail info@ovimex.cz
telefon 602 492 520, telefon 775 750 520

Ostrovní systémy (off-grid)

V oblastech, kde není  možné využít připojení k distribuční síti je řešením tzv. ostrovní systém. Tyto systémy fungují zcela samostatně, zpravidla je výhodné kombinovat více zdrojů (fotovoltaika, vítr, diesel-generátory či palivové články atd.). Vyrobená elektřina je buď přímo spotřebována, nebo uchovávána v akumulátorech k pozdější spotřebě (po setmění, v případě nepřízně počasí a podobně).

Malé ostrovní systémy

Řešení pro chaty, telekomunikační zařízení, dopravní systémy, jachty a hausbóty, automobily a další. Ve všech těchto případech je možné s úspěchem provozovat malý ostrovní systém.

Princip ostrovního systému

Ostrovní systémy jsou malé zdroje el. energie fungující nezávisle na rozvodné elektrické síti. To znamená, že nejsou připojeny do veřejné distribuční sítě (ČEZ, E-ON, PRE). Ostrovní provoz se využívá zejména na odlehlých místech, kam nevede elektrické vedení, nebo by zde zavedení elektrické přípojky bylo komplikované a ekonomicky náročné – často náročnější než pořízení samotné mini elektrárny – případně v mobilních instalacích (samoty, rodinné domky mimo inženýrské sítě, chalupy, karavany, jachty, horské chaty apod.). Tyto systémy mají velkou výhodu, neboť si samy vyrobí energii pro spotřebu svého majitele. Ostrovní systémy lze různě nastavit podle využití víkendové nebo celoroční doby autonomního provozu apod.

Příklad zapojení ostrovního systému

NABÍDKA KATEGORIE:
Aplikace systémů »

OSTATNÍ KATEGORIE:

Palivové články
palivové články

Kolektory AkoTec
Kolektory AkoTec

Výukové sety
výukové sety